Narodowe Centrum Certyfikacji

REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA

USŁUGI NIEKWALIFIKOWANE

Narodowy Bank Polski prowadzi rejestr usług zaufania od dnia 1 października 2005r.

Niniejszy rejestr jest prowadzony na podstawie i w zakresie rzeczowym określonym przepisem art. 6 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.). Minister właściwy do spraw informatyzacji nie nadzoruje takiego podmiotu ex. ante, a działania może podejmować jedynie w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia eIDAS.

(Odnośnik do rejestru kwalifikowanych usług zaufania: link)


Wpisy domyślnie uszeregowane pod kątem czasu uzyskania wpisu do rejestru - w kolejności od najwcześniejszego


Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
1

Madkom S.A.

Weryfikacja statusu certyfikatu

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

2

Madkom S.A.

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

3

Asseco Data Systems S.A.

Wydawanie certyfikatów atrybutów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

4

Asseco Data Systems S.A.

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

5

Asseco Data Systems S.A.

Poświadczenie depozytowe

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

6

Asseco Data Systems S.A.

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

7

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Poświadczanie ważności certyfikatów

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

8

Orange Polska S.A.

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

28 sierpnia 2017 r.,godz. 12:00:00

9

Asseco Data Systems S.A.

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

10

Asseco Data Systems S.A.

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

04 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

11

Asseco Data Systems S.A.

Wydawanie znacznika czasu

04 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

12

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

13

EuroCert Sp. z o.o

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

14

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

15

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

15 grudnia 2017 r.,godz. 12:00:00

16

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

15 grudnia 2017 r.,godz. 12:00:00

17

Wydawnictwo Kwantum

Niekwalifikowana usługa zaawansowanego podpisu elektronicznego

30 stycznia 2020 r.,godz. 14:00:00

18

Wydawnictwo Kwantum

Niekwalifikowana usługa elektronicznych doręczeń

30 stycznia 2020 r.,godz. 14:00:00

19

Smartech IT Sp. z o.o.

Tworzenie, weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych oraz certyfikatów powiązanych z tymi podpisami

25 sierpnia 2020r., godz.14:00:00

20

Autenti Sp. z o.o.

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę Autenti

23 listopada 2020 r.,godz. 14:30:00

21

BChain Partner Sp. z o.o.

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę S3 DOC

21 stycznia 2021 r.,godz. 12:30:00

22

Signius S.A.

Niekwalifikowana usługa zaawansowanego podpisu elektronicznego. Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę Signius

18 luty 2021 r.,godz. 13:45:00

23

Ministerstwo Finansów

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

30 marca 2021 r.,godz. 15:15:00

24

Poczta Polska S.A.

Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego

23 lipca 2021 r.,godz. 12:30:00

25

Astrafox Sp. z o.o.

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów przez platformę Amodit i składania podpisu elektronicznego.

27 września 2021 r.,godz. 12:00:00

26

Infinite Sp. z o.o.

Prosty oraz zaawansowany niekwalifikowany elektroniczny podpis odręczny biometryczny

15 grudnia 2021 r.,godz. 12:00:00

27

CRM Group Sp. z o.o.

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę SignSafe

11 stycznia 2022 r.,godz. 15:00:00

28

DoxyChain Sp. z o.o.

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów przez platformę DoxyChain

23 marca 2022 r.,godz. 14:30:00

29

Unoperate Sp. z o.o.

Niekwalifkowane podpisywanie dokumentów wraz z elektronicznym znacznikiem czasu

28 kwietnia 2022 r.,godz. 14:30:00

30

Causa Finita S.A.

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów w Serwisie Ultima RATIO, usługa składania podpisu elektronicznego w Serwisie Ultima RATIO

28 września 2022 r.,godz. 14:30:00

31

System Obsługi Najmu Sp. z o.o.

Usługa podpisywania dokumentów poprzez zaawansowaną pieczęć elektroniczną opartą o certyfikat kwalifikowany. Usługa podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę System obsługi najmu

31 października 2022 r.,godz. 12:30:00