REJESTR NIEKWALIFIKOWANYCH USŁUG ZAUFANIA

Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
Lp Nazwa dostawcy Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
1

Madkom Spółka Akcyjna

Weryfikacja statusu certyfikatu

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

2

Madkom Spółka Akcyjna

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

16 maja 2017 r.,godz. 15:00:00

3

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów atrybutów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

4

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

5

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Poświadczenie depozytowe

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

6

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

7

Enigma Systemy Ochrony Informacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poświadczanie ważności certyfikatów

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

8

Orange Polska Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

28 sierpnia 2017 r.,godz. 12:00:00

9

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

10

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

04 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

11

Asseco Data Systems Spółka Akcyjna

Wydawanie znacznika czasu

04 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

12

Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 13:00:00

13

EuroCert Spółka z o.o

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

08 grudnia 2017 r., godz. 15:30:00

14

Enigma Systemy Ochrony Informacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

12 grudnia 2017 r., godz. 14:00:00

15

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów uwierzytelnienia witryn internetowych

15 grudnia 2017 r.,godz. 12:00:00

16

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

15 grudnia 2017 r.,godz. 12:00:00

17

Wydawnictwo Kwantum

Niekwalifikowana usługa zaawansowanego podpisu elektronicznego

30 stycznia 2020 r.,godz. 14:00:00

18

Wydawnictwo Kwantum

Niekwalifikowana usługa elektronicznych doręczeń

30 stycznia 2020 r.,godz. 14:00:00

19

Smartech IT Sp. z o.o.

Tworzenie, weryfikacja i walidacja podpisów elektronicznych oraz certyfikatów powiązanych z tymi podpisami

25 sierpnia 2020r., godz.14:00:00