REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 20 (dwudziesty) 23 listopada 2020r.,godz.14:30:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 23 listopada 2020r.,godz.14:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Autenti Sp. z o.o.

23 listopada 2020r.,godz.14:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

23 listopada 2020r.,godz.14:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000436998

23 listopada 2020r.,godz.14:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 7831693251 23 listopada 2020r.,godz.14:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usług zaufania Autenti

25 sierpnia 2020r.,godz.14:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę Autenti

23 listopada 2020r.,godz.14:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

23 listopada 2020r.,godz.14:30:00

-