REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 25 (dwudziesty piąty) 27 września 2021r.,godz.12:00:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 27 września 2021r.,godz.12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Astrafox sp. z o.o.

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000193522

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5252171560 27 września 2021r.,godz.12:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Regulamin korzystania z platformy Amodit z dn. 10.11.2020

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów przez platformę Amodit i składania podpisu elektronicznego

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

27 września 2021r.,godz.12:00:00

-