REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 27 (dwudziesty siódmy) 11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

CRM Group Sp. z o.o.

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

Al. Gen. J. Hallera 134/197, 80-416 Gdańsk

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000742005

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 1182178080 11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Regulamin korzystania z platformy SignSafe z dnia 12 kwietnia 2021 r.

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę SignSafe

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

-

-

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

11 stycznia 2022r.,godz.15:00:00

-