REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:11(jedenasty)04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000160395

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:
Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych - wersja 2.0


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.01


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.02


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.1


Polityka Certyfikacji dla poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów 2.0


Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanego znakowania czasem 2.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.1


Polityka Certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych wersja 2.3


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.2


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.3


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.31
04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


17 stycznia 2012r.,godz. 14:00:00


23 maja 2012r.,godz. 14:00:00


19 listopada 2014r.,godz. 11:00:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


23 maja 2012r.,godz. 14:00:00


19 listopada 2014r.,godz. 11:00:00


16 stycznia 2017r.,godz. 11:00:00


17 kwietnia 2019r.,godz. 15:30:00


25 luty 2021r.,godz. 18:00:00


08 grudzień 2021r.,godz. 15:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów


Poświadczanie ważności certyfikatów kwalifikowanych


Kwalifikowany znacznik czasu

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2011r.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CENCERT_1QCA.crt

CENCERT_QCA_2014.cer

CENCERT_1OCSP.crt

CENCERT_1TSA.crt

CENCERT_OCSP_2014.cer

CENCERT_TSA_2014.cer

CENCERT_QCA_2017.cer

CENCERT_QCA2_2017.crt

CENCERT_TSA_2017.crt

CENCERT_TSA_2_2017.crt

CENCERT_TSA_ECC_2019.crt

CENCERT_TSA_RSA_2019.crt

CenCert QTSP 2021.crt

06 kwietnia 2011 r., godz. 15:30:00

06 marca 2014r.,godz. 15:30:00

06 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

06 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

06 marca 2014r.,godz. 15:30:00

06 marca 2014r.,godz. 15:30:00

14 luty 2017r.,godz. 12:30:00

19 maja 2017r., godz. 12:30:00

19 maja 2017r., godz. 12:30:00

06 czerwca 2017r., godz. 16:00:00

06 sierpnia 2019r., godz. 12:30:00

06 sierpnia 2019r., godz. 12:30:00

25 luty 2021r., godz. 18:00:00

-

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

TU Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa


Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00
12 października 2012r.,g. 11:00:00

nieaktualne12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 09 października 2010 r., do 08 października 2011 r.

od 09 października 2011 r., do 08 października 2012 r.

od 09 października 2012 r., do 08 października 2013 r.

od 09 października 2013 r., do 08 października 2014 r.

od 09 października 2014 r., do 08 października 2015 r.

od 09 października 2015 r., do 08 października 2016 r.

od 09 października 2016 r., do 08 października 2017 r.

od 09 października 2017 r., do 08 października 2018 r.

od 09 października 2018 r., do 08 października 2019 r.

od 09 października 2019 r., do 08 października 2020 r.

od 09 października 2020 r., do 08 października 2021 r.

od 09 października 2021 r., do 08 października 2022 r.

od 09 października 2022 r., do 08 października 2023 r.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

09 listopada 2011 r., godz. 15:30:00

12 października 2012 r., g. 11:00:00

15 października 2013 r., g. 12:30:00

23 października 2014 r., g. 13:00:00

16 listopada 2015 r., g. 13:00:00

16 stycznia 2017r.,godz. 11:00:00

06 października 2017r.,godz. 12:00:00

16 października 2018r.,godz. 12:00:00

14 października 2019r.,godz. 13:00:00

10 grudnia 2020r.,godz. 14:00:00

11 października 2021r.,godz. 12:00:00

21 września 2022r.,godz. 15:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-