REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:6 (szósty)21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA Spółka Akcyjna

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

4.

Dane adresowe:

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72


02-781 Warszawa ul. rtm. W. Pileckiego 65

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


29 grudnia 2009r.,godz. 10:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000113064

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5260300517 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów KwalifikowanychOID:{1.2.616.1.113571.1.1}Polityka Certyfikacji KIRS.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.2.Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Usługi Znakowania Czasem - wersja 1.0.Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Kwalifikowanych Certyfikatów- wersja 2.0Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla usługi Znakowania Czasem - wersja 1.1.Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.1Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.0Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.1Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.3

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


9 kwietnia 2003r.,godz. 10:25:00


24 lutego 2004r.,godz. 10:15:00


13 września 2005r., godz. 1:16:00


01 marca 2010r., godz. 10:00:00


01 marca 2010r., godz. 10:00:00


05 lutego 2013r., godz. 10:00:00


01 września 2017r., godz. 14:30:00


26 października 2018r., godz. 11:30:00


25 czerwca 2019r., godz. 15:00:00

nieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów


Kwalifikowany znacznik czasu


Kwalifikowany znacznik czasu


Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu


Generowanie i zarządzanie w imieniu subskrybentów danymi do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych


Generowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych w oparciu o zarządzane w imieniu subskrybenta dane do składania podpisów elektronicznych

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


13 września 2005r., godz. 1:16:00


29 maja 2017r.,godz. 12:00:00


01 września 2017r.,godz. 14:30:00


25 czerwca 2019r.,godz. 15:00:0025 czerwca 2019r.,godz. 15:00:00nieaktualne


nieaktualne

9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 marca 2003r.

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

KIR_der.crt (unieważnione)

kir_2_der.crt (unieważnione)

kir_3_der.crt

kir_1_TSA.crt

Kwalifikowany_OZK22.crt

Kwalifikowany_TSA_2006.crt

COPE_SZAFIR.crt

SZAFIR_TSA.crt

SZAFIR_TSA1.crt

SZAFIR_KIR_2011.crt

SZAFIR_TSA_2012.crt

SZAFIR_TSA_2014.crt

SZAFIR_QCA_2014.crt

SZAFIR_TSA_2015.crt

SZAFIR_TSA_2016.crt

SZAFIR_QCA_2017.crt

SZAFIR_TSA_2017.crt

SZAFIR_QCA2_2017.crt

SZAFIR_TSA_2018.crt

23 kwietnia 2003r.,godz. 15:00:00

9 maja 2003r.,godz. 13:30:00

27 maja 2003r.,godz. 14:30:00

05 października 2005r.,godz. 15:00:00

23 maja 2006 r., godz. 8.50.00

14 września 2006 r., godz. 9.25.00

30 kwietnia 2009 r., godz. 12.00.00

26 maja 2009 r., godz. 12.00.00

18 marca 2010 r., godz. 12.00.00

12 grudnia 2011 r., godz. 15.00.00

02 maja 2012 r., godz. 15.00.00

08 kwietnia 2014 r., godz. 14.00.00

18 sierpnia 2014 r., godz. 15.00.00

08 września 2015 r., godz. 15.30.00

01 lipca 2016 r., godz. 15.00.00

16 marca 2017 r., godz. 09.00.00

29 maja 2017 r., godz. 12.00.00

04 lipca 2017 r., godz. 16.30.00

23 lutego 2018 r., godz. 15.00.00

unieważnione

unieważnione

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie

Pion Klienta Korporacyjnego

Zespół Sprzedaży Korporacyjnej

00-950 Warszawa, ul. Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie

00-950 Warszawa, ul. Moniuszki 8


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Oddział Regionalny w Warszawie

Pion Klienta Korporacyjnego

00-838 Warszawa, ul. Prosta 30


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Region Centralny

II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej

02-675 Warszawa, ul. Konstruktorska 13


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Warszawa 3

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13


Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

02-673 00-133 Warszawa, Al. Jana Paewła II 24

18 kwietnia 2003r.,godz. 10:00:00

28 kwietnia 2009r.,godz. 11:30:00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:0012 kwietnia 2012 r., godz. 12:00:00
02 kwietnia 2015 r., godz. 13:00:00

10 kwietnia 2017 r., godz. 11:00:00
23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

nieaktualne


nieaktualnenieaktualne
nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 3 kwietnia 2005 r. do 2 kwietnia 2006 r.


od 03 kwietnia 2006 r.do 02 kwietnia 2007 r.


od 03 kwietnia 2007 r.do 02 kwietnia 2008 r.


od 03 kwietnia 2008 r. do 02 kwietnia 2009 r.


od 03 kwietnia 2009 r. do 02 kwietnia 2010 r.


od 03 kwietnia 2010 r. do 02 kwietnia 2011 r.


od 03 kwietnia 2011 r. do 02 kwietnia 2012 r.


od 03 kwietnia 2012 r. do 02 kwietnia 2013 r.


od 03 kwietnia 2013 r. do 02 kwietnia 2014 r.


od 03 kwietnia 2014 r. do 02 kwietnia 2015 r.


od 03 kwietnia 2015 r. do 02 kwietnia 2016 r.


od 03 kwietnia 2016 r. do 02 kwietnia 2017 r.


od 03 kwietnia 2017 r. do 02 kwietnia 2018 r.


od 03 kwietnia 2018 r. do 02 kwietnia 2019 r.


od 03 kwietnia 2019 r. do 02 kwietnia 2020 r.


od 03 kwietnia 2020 r. do 02 kwietnia 2021 r.


od 03 kwietnia 2021 r. do 02 kwietnia 2022 r.

25 października 2005r.godz.11:00:00


13 kwietnia 2006 r.,godz. 12:00:00


23 kwietnia 2007 r.,godz. 12:00:00


07 maja 2008 r. godz. 10.00.00


28kwietnia 2009 r. godz. 11.30.00


02 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


05 kwietnia 2011 r., godz. 14:30:00


12 kwietnia 2012 r., godz. 12:00:00


05 kwietnia 2013 r., godz. 14:00:00


03 kwietnia 2014 r., godz. 15:30:00


02 kwietnia 2015 r., godz. 13:00:00


23 czerwca 2016 r., godz. 12:00:00


10 kwietnia 2017 r., godz. 11:00:00


10 kwietnia 2018 r., godz. 13:00:00


18 kwietnia 2019 r., godz. 15:30:00


20 kwietnia 2020 r., godz. 16:00:00


23 kwietnia 2021 r., godz. 14:30:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

25 października 2005r.godz.11:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

-

-

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-