REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 23 (dwudziesty trzeci) 30 marca 2021r.,godz.15:15:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 30 marca 2021r.,godz.15:15:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Ministerstwo Finansów

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-
5.

Numer KRS:

 

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5260250274 30 marca 2021r.,godz.15:15:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów, wersja 1.1,08.02.2021

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

30 marca 2021r.,godz.15:15:00

-