REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 22 (dwudziesty drugi) 18 luty 2021r.,godz.13:15:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: niekwalifikowana 18 luty 2021r.,godz.13:15:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Signius S.A.

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-
5.

Numer KRS:

0000802318

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 7812001832 18 luty 2021r.,godz.13:15:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usługi Signius Professional

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Niekwalifikowana usługa zaawansowanego podpisu elektronicznego. Usługa składania podpisu elektronicznego, usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę Signius

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

18 luty 2021r.,godz.13:15:00

-