REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 26 (dwudziesty szósty) 15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Infinite Sp. z o.o.

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000016222

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 9461894773 15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Infinite Sp. z o.o. w Lublinie wersja 1 z dnia 27.09.2021

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Prosty oraz zaawansowany niekwalifikowany elektroniczny podpis odręczny biometryczny

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

-

-

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

15 grudnia 2021r.,godz.12:00:00

-