REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu: 24 (dwudziesty czwarty) 27 lipca 2021r.,godz.12:30:00 -
2. Rodzaj dostawcy: niekwalifikowany 27 lipca 2021r.,godz.12:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

Poczta Polska S.A.

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-

4.

Dane adresowe:

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-
5.

Numer KRS:

 

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5250007313 27 lipca 2021r.,godz.12:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka świadczenia usługi i deklaracja praktyk dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Poczcie Polskiej S.A.

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE)

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

 

 

-
10.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

27 lipca 2021r.,godz.12:30:00

-