Narodowe Centrum Certyfikacji

Zaświadczenia certyfikacyjne "nowy root"

Lista zaświadczeń certyfikacyjnych wydanych przez urząd "nowy root":

 1. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CERTUM QTSA_2009.cer)
  (numer seryjny: 319E94E15DFB8AFA186E9E43D0891ADD2C0D09210000)
 2. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT QCA.cer)
  (numer seryjny: 0B400F796AD243ACB2AC536C5546D6BC81EB65F40000)
 3. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CENCERT QTSA.cer)
  (numer seryjny: 65381CE77E50750686C0C0F5426EBCBBF0D7C9850000)
 4. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi poświadczania ważnoci certyfikatów kwalifikowanych.
  (CENCERT OCSP.cer)
  (numer seryjny: 183479CD118E7C62DCFCA2DC7D9144C6995A32E00000)
 5. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CENCERT QTSA1.cer)
  (numer seryjny: 47CE0094526BCE623A29E47BCAB41EFD91BD3E730000)
 6. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Safe Technologies S.A. w zakresie świadczenia usługi poświadczania ważnoci certyfikatów kwalifikowanych.
  (CENCERT OCSP2010.cer)
  (numer seryjny: 672802BB46EF4D1203C5C79ABF8ED18556391B7B0000)
 7. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (SZAFIR_TSA1.cer)
  (numer seryjny: 1E2B7D4CEEB3C3DCC0F39CFAADADC1DCF94C414D)
 8. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT_1QCA.cer)
  (numer seryjny: 3A0F4EC06AF587E1C63B8F2539A69A4C134582F70000)
 9. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CENCERT_1TSA.cer)
  (numer seryjny: 3ECE3615C26CC2FD138F7F7D062FC7E98C3FA3720000)
 10. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi poświadczania ważnoci certyfikatów kwalifikowanych.
  (CENCERT_1OCSP.cer)
  (numer seryjny: 7B699BBB6B3B3FA0B72177B87C2D276847D996ED0000)
 11. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych.
  (CERTUM_QCA_2011.crt)
  (numer seryjny: 326A2B62DAEEF83174269C7A832A64B0818BD8E10000)
 12. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line.
  (CERTUM_QOCSP_2011.crt)
  (numer seryjny: 014BF3580C6512E51A0FE06B75B84A8C8AAF1D890000)
 13. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na walidacji danych.
  (CERTUM_QDVCS_2011.crt)
  (numer seryjny: 2062E343530886C9C437F2C75C8AE31F418445C60000)
 14. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na poświadczaniu odbioru i przedłożenia.
  (CERTUM_QDA_2011.crt)
  (numer seryjny: 52B9F7507AFA2126B2B517B74ABFCB2257B6FD450000)
 15. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  Zaświadczenie błędne - unieważnione
  (numer seryjny: 23991F97B6D770E71C5DA8678686320B6A4BEC5F0000)
 16. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR_KIR_2011.crt)
  (numer seryjny: 67D26004AA39167CBE98DE6585DF8F8F7133B2390000)
 17. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (SZAFIR_TSA_2012.crt)
  (numer seryjny: 0790470A51FFD3632C29AE8E26A6E5C36DC4FB5B0000)
 18. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SIGILLUM_2012.crt)
  (numer seryjny: 18ECC59F02660B040989A6CF631079BD46B802210000)
 19. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (SIGILLUM_QTSA_2012.crt)
  (numer seryjny: 4B07CDF4E35BB3BB48FA784F8FBDB0FBFD282C740000)
 20. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym wydawaniu certyfikatów atrybutów.
  (CERTUM_QACA_2012.cer)
  (numer seryjny: 4970695F6615054BB4B50FDCD02EC937F4B66F5D0000)
 21. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu rejestrowym i repozytoryjnym.
  (CERTUM_QRRA_2012.cer)
  (numer seryjny: 4EE61763A1FC58F18B64E69E3EEBB7C269DBC7E50000)
 22. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu depozytowym.
  (CERTUM_QODA_2012.cer)
  (numer seryjny: 5D3F9DBEAC9D70F78756FB25F7CF3B1BBDD745AA0000)
 23. Zaświadczenie certyfikacyjne dla MOBICERT Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (Mobicert_2013.crt)
  (numer seryjny: 79714E5F910F4F1CAEA818DE0D8AA01797A7587F0000)
 24. Zaświadczenie certyfikacyjne dla EuroCert sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych.
  (EuroCert_QCA_2014.crt)
  (numer seryjny: 7F43FEF99202F157147C62223F142C91CE176EDA)
 25. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (CENCERT_QCA_2014.cer)
  (numer seryjny: 543E1C5443EEDDE99423EC72D0E9CF96225D9C6E0000)
 26. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CENCERT_TSA_2014.cer)
  (numer seryjny: 1E3184466A4DD68ECAF3C8EB1B00081050A6A1040000)
 27. Zaświadczenie certyfikacyjne dla ENIGMA SOI Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi poświadczania ważnoci certyfikatów kwalifikowanych.
  (CENCERT_OCSP_2014.cer)
  (numer seryjny: 6B7570605B6F69E5690F7E014F7B93F76B96DAC40000)
 28. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych.
  (CERTUM_QCA_2014.crt)
  (numer seryjny: 2A2493DD8B96CBB48AA4B75AC14D36AFB4554F360000)
 29. Zaświadczenie certyfikacyjne dla UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CERTUM_QTSA_2014.crt)
  (numer seryjny: 11467C15F0552F4305192AED32D98829E5597D7C0000)
 30. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (SZAFIR_TSA_2014.crt)
  (numer seryjny: 05CCCD4C364645AE07FE7AF59E45CDCDBAD627090000)
 31. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (SZAFIR_QCA_2014.crt)
  (numer seryjny: 50AFB764DA75EFADEB0F08D26A6E7308EAF2C3E20000)
 32. Zaświadczenie certyfikacyjne dla POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów.
  (PWPW_QCA_2015.crt)
  (numer seryjny: 35E378D1C4876B7E81B32C63B976ADAE50D53A900000)
 33. Zaświadczenie certyfikacyjne dla KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (SZAFIR_TSA_2015.crt)
  (numer seryjny: 64F21A6CC0AC0D5354AE7D844CF4A9A69932A9EE0000)
 34. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na wydawaniu certyfikatów kwalifikowanych.
  (CERTUM_QCA_2016.crt)
  (numer seryjny: 052EFA4AA6331C2F54B1FC1A6D5F566EFCF482230000)
 35. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym wydawaniu certyfikatów atrybutów.
  (CERTUM_QACA_2016.crt)
  (numer seryjny: 050B8A297615B5F95A5CFFE0DE8A047B6CBA772E0000)
 36. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na poświadczaniu odbioru i przedłożenia.
  (CERTUM_QDA_2016.crt)
  (numer seryjny:466FD7C9B3E6195C4B14807CA752FF4D159157C60000)
 37. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na walidacji danych.
  (CERTUM_QDVCS_2016.crt)
  (numer seryjny: 601A706438F1673C334549C5A31BDA179BCCF95F0000)
 38. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na weryfikowaniu statusu certyfikatów w trybie on-line.
  (CERTUM_QOCSP_2016.crt)
  (numer seryjny: 39CFBE90C3D93B4AB34394D9A446D50DF68E5527)
 39. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu depozytowym.
  (CERTUM_QODA_2016.crt)
  (numer seryjny: 6C69B989CD5392EB53CBA40A9CA2633634BFFF470000)
 40. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na kwalifikowanym poświadczeniu rejestrowym i repozytoryjnym.
  (CERTUM_QRRA_2016.crt)
  (numer seryjny: 263CF728ABBCF71BDBC9E07C7AB1A320DEED75800000)
 41. Zaświadczenie certyfikacyjne dla Asseco Data Systems S.A. w zakresie świadczenia usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem.
  (CERTUM_QTSA_2016.crt)
  (numer seryjny: 27E692E0A96377816EDB71E9FBED32F8496915BB0000)

Podmioty kwalifikowane

Archiwum | Mapa strony | Kontakt