REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:1 (pierwszy)31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

UNIZETO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe:

70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000044207


0000233499

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

6 Numer identyfikacji podatkowej 8520006444 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM-CCK


OID:{1.2.616.1.113527.2.4.1.1}


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM, wersja 2.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.0


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.4


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.5


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.6


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.7


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.8

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


9 kwietnia 2003 r., godz. 10:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:0022 września 2005 r., godz 10:30:00


2 stycznia 2006 r., godz. 14:30:00


16 października 2006r godz. 8:30:00


5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00


21 maja 2008 r., godz. 12:30:00


21 maja 2008 r., godz. 10:00:00


22 lipca 2008 r., godz. 11:00:00


14 września 2009 r., godz. 12:00:00


01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00


22 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


23 maja 2012 r., godz. 14:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualnenieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

 

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Kwalifikowany znacznik czasu

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

Walidacja danych

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

Poświadczenie depozytowe

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

24 stycznia 2003r.,godz. 12:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00

05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00

13 września 2007 r., godz. 10:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

31 grudnia 2002 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów)


24 stycznia 2003r. (Znakowanie czasem)


17 października 2006 r. (Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line)


17 października 2006 r. (Walidacja danych)


17 października 2006 r. (Poświadczenie odbioru i przedłożenia)


05 stycznia 2007 r. (Poświadczenie depozytowe)


05 stycznia 2007 r. (Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne)


13 września 2007 r. (Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

atrybutów)

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


24 stycznia 2003r.,godz. 12:00:00


17 października 2006 r.godz.12:00:0017 października 2006 r.godz.12:00:00


17 października 2006 r.godz.12:00:00


05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00


05 stycznia 2007 r., godz. 09:30:00


13 września 2007 r., godz. 10:00:00


-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

Unizeto_Certum-CCK-CA_1.cer

Unizeto_CERTUM-CCK-CA_2.crt

Unizeto_CERTUM-CCK-TSA_1.crt

CERTUM_QCA.crt

CERTUM_QTSA.crt

CERTUM_QDVCS.crt

CERTUM_QOCSP.crt

CERTUM_QDA.crt

CERTUM_QODA.crt

CERTUM_QRRA.crt

CERTUM_QACA.crt

CERTUM_QCA2.crt (unieważnione)

CERTUM QTSA_2009.crt

CERTUM_QOCSP_2011.crt

CERTUM_QDVCS_2011.crt

CERTUM_QDA_2011.crt

CERTUM_QCA1.crt

CERTUM_QODA_2012.crt

CERTUM_QRRA_2012.crt

CERTUM_QCA_2011.crt

CERTUM_QACA_2012.crt

CERTUM_QCA_2014.crt

CERTUM_QTSA_2014.crt

31 grudnia 2002 r. godz. 13:00:00

22 stycznia 2003 r., godz. 9:00:00

28 stycznia 2003r.,godz. 9:00:00

4 stycznia 2006 r., godz. 15:00:00

4 stycznia 2006 r., godz. 15:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

17 października 2006 r.godz.12:00:00

27 lutego 2007 r., godz. 11:30:00

27 lutego 2007 r., godz. 11:30:00

13 września 2007 r., godz. 10:00:00

02 stycznia 2009 r., godz. 14:00:00

06 stycznia 2009 r., godz. 11:00:00

01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00

20 września 2011 r., godz. 14:00:00

20 września 2011 r., godz. 14:00:00

20 września 2011 r., godz. 14:00:00

20 września 2011 r., godz. 14:00:00

04 października 2012r.,godz.16:30:00

04 października 2012r.,godz.16:30:00

04 października 2012r.,godz.16:30:00

08 kwietnia 2014r.,godz.14:00:00

08 kwietnia 2014r.,godz.14:00:00

-
11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

I Inspektorat w Szczecinie

ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin


Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00
18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00
14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00

nieaktualne
nieaktualne

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 2 stycznia 2003 r. do 1 stycznia 2004 r.


od 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2005 r.


od 2 stycznia 2005 r. do 1 stycznia 2006 r.


od 2 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2007 r.


od 2 stycznia 2007 r. do 1 stycznia 2008 r.


od 2 stycznia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r.


od 2 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2010 r.


od 2 stycznia 2010 r. do 1 stycznia 2011 r.


od 2 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r.


od 2 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r.


od 2 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.


od 2 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r.


od 2 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r.


od 2 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00


27 lutego 2004 r., godz. 13:00:00


18 stycznia 2005 r., godz. 14:30:00


10 lutego 2006 r., godz. 12:00:00


5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00


25 stycznia 2008 r., godz. 14:00:00


15 stycznia 2009 r., godz. 13:00:00


29 stycznia 2010 r., godz. 14:00:00


17 stycznia 2011 r., godz. 12:00:00


07 marca 2012 r., godz. 11:00:00


18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00


14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00


03 lutego 2015 r., godz. 12:00:00


03 lutego 2016 r., godz. 15:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 1 kwietnia 2016 r.

05 kwietnia 2016 r., godz. 09:00:00

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-