REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:6 (szósty)21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA Spółka Akcyjna

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

4.

Dane adresowe:

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72


02-781 Warszawa ul. rtm. W. Pileckiego 65

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


29 grudnia 2009r.,godz. 10:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000113064

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5260300517 21 marca 2003r.,godz. 13:00:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych


OID:{1.2.616.1.113571.1.1}


Polityka Certyfikacji KIRS.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.2.


Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Usługi Znakowania Czasem - wersja 1.0.


Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Kwalifikowanych Certyfikatów- wersja 2.0


Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla usługi Znakowania Czasem - wersja 1.1.


Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.1


Polityka Certyfikacji KIR S.A. dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.0


Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.1


Polityka Certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania - wersja 1.3

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00


9 kwietnia 2003r.,godz. 10:25:00


24 lutego 2004r.,godz. 10:15:0013 września 2005r., godz. 1:16:0001 marca 2010r., godz. 10:00:0001 marca 2010r., godz. 10:00:0005 lutego 2013r., godz. 10:00:0001 września 2017r., godz. 10:00:0026 października 2018r., godz. 11:30:00


25 czerwca 2019r., godz. 15:00:00

nieaktualne
nieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Generowanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych w oparciu o zarządzane w imieniu subskrybenta dane do składania podpisów elektronicznych

25 czerwca 2019r.,godz. 15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

21 marca 2003r.

21 marca 2003r.,godz. 13:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

SZAFIR_QCA_2017.crt

25 czerwca 2019 r., godz. 15.00.00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

25 czerwca 2019 r.,

-