REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA DOSTAWCY

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:4 (czwarty)14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00 -
2.Rodzaj dostawcy: kwalifikowany 14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

TP INTERNET

Spółka zograniczoną odpowiedzialnością

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe:

02-672 Warszawa,ul. Domaniewska 41


02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15A

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00


13 kwietnia 2006 r., godz. 12:00:00

nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000043165

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy - - -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla Kwalifikowanych Certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet OID:

{1.3.6.1.4.1.7999.2.300.10.1.1.0}


Polityka Certyfikacji dla Kwalifikowanych Certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet - Wersja 1.1 OID:

{1.3.6.1.4.1.7999.2.300.10.1.1.1}


Polityka certyfikacji dla kwalifikowanych Certyfikatów Centrum Certyfikacji

Signet, wersja 1.2

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

9 kwietnia 2003r.,godz. 10:15:00
8 lipca 2003r.,godz. 14:30:00

26 lutego 2006 r., godz. 8:45:00

nieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Kwalifikowany znacznik czasu

14 lutego 2003r.,godz.15:30:00

17 sierpnia 2004 r.,godz. 13:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003r.,

14 lutego 2003r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

cert.gif tpinternet_der.crt (unieważnione)

cert.gif tpinternet_2_pem.crt (unieważnione)

3 kwietnia 2003r.,godz. 10:00:00

30 kwietnia 2003r.,godz. 13:30:00

unieważnione

unieważnione

11.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

20 marca 2003r.,godz. 14:30:00

-

12.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

Od 19 lutego 2003r.do 18 lutego 2004r.


od 19 lutego 2005r.do 18 lutego 2006 r.


od 19 lutego 2006r. do 18 sierpnia 2006 r.

20 marca 2003r.,godz. 14:30:00


24 marca 2005r.,godz. 09:00:00


13 kwietnia 2006 r., godz. 12:00:00

-
13.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

20 marca 2003r.,godz. 14:30:00

-
14.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
15.

Informacja o likwidacji dostawcy wraz z datą:

- - -
16.

Informacja o upadłości dostawcy wraz z datą:

- - -
17.

Data wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 1 lipca 2006 r.

01 lipca 2006 r., godz. 15:00:00

-
18.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-