REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:3 (trzeci)14 lutego 2003r.,godz.15:00:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 14 lutego 2003r.,godz.15:00:00-
3.

Firma (nazwa dostawcy):

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

4.

Dane adresowe:

00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000062594

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej 5250001090 15 października 2016 r. -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych


OID:{12616111356010110}


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - Wersja 1.1


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.2


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.3


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 1.4


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 2.0


Polityka Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM dla Certyfikatów Kwalifikowanych - wersja 3.0


Polityka dla Certyfikatów Kwalifikowanych - SIGILLUM Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej wersja 3.1


OID:1.2.616.1.113725.0.0.0.1


Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum wersja 1.1


Polityka Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum wersja 1.2

14 lutego 2003r.,godz.15:00:009 kwietnia 2003r.,godz. 10:10:00


13 sierpnia 2004r.,godz. 16:00:009 grudnia 2005 r., godz. 14:30:0003 kwietnia 2007 r., godz. 09:30:0005 sierpnia 2008 r., godz. 09:30:0012 czerwca 2012 r., godz. 14:30:0012 czerwca 2015 r., godz. 11:00:0001 lipca 2016 r., godz. 15:00:0003 lipca 2017 r., godz. 10:00:00


28 sierpnia 2017 r., godz. 12:00:00


23 września 2019 r., godz. 14:00:00

nieaktualne

nieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualnenieaktualne

nieaktualne

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

14 lutego 2003r.,

14 lutego 2003r.,godz.15:00:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

PWPW_der.crt

SIGILLUM.crt

SIGILLUM 2009.crt

SIGILLUM_2012.crt

PWPW_QCA_2015.crt

PWPW_QCA_2017.crt

14 marca 2003r.,godz. 9:30:00

7 kwietnia 2006 r., godz. 10:54:00

3 kwietnia 2009 r., godz. 12:50:00

11 maja 2012 r., godz. 14:00:00

08 maja 2015 r., godz. 12:00:00

25 kwietnia 2017 r., godz. 12:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-
12.

Uwagi:

Usługa wydawania kwalifikowanych certifikatów obejmuje:

1. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów podpisu elektronicznego

2. Wydawanie kwalifikowanych certifikatów pieczęci elektronicznej

28 sieprnia 2017 r., godz. 12:00:00

-