REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:14 (czternasty)04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
2.Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ASSECO DATA SYSTEMS Spółka Akcyjna

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

4.

Dane adresowe:

81-387 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 15
81-321 Gdynia ul. Podolska 21
8-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00
13 grudnia 2017 r. godz. 14:00:00
23 kwietnia 2021 r., ul. Jana z Kolna 11

nieaktualne
nieaktualne
5.

Numer KRS:

0000421310

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej: 8520006444
5170359458
15 października 2016 r.
13 grudnia 2017 r. godz. 14:00:00
nieaktualne
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji kwalifikowanych usług CERTUM.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.1.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.2.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.3.


Polityka Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 5.4.


Polityka kwalifikowanej usługi walidacji i kwalifikowanej usługi konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych (Certum QESValidationQ) wersja 1.3

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


25 września 2017 r., godz. 14:00:0011 lipca 2018 r., godz. 15:30:0026 października 2018 r., godz. 11:30:00


01 lipca 2019 r., godz. 12:30:00


02 kwietnia 2021r., godz. 12:45:00

nieaktualne


nieaktualnenieaktualnenieaktualne8.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2016 r.

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00


-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania:

CERTUM_QCA_2016.crt

CERTUM_QCA1_2017.crt

CERTUM_QCA2_2017.crt

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

16 marca 2017r., godz. 09:00:00

-
11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r., godz. 12:00:00

-
12.

Uwagi:

Usługa wydawania kwalifikowanych certyfikatów obejmuje:

1. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego.

2. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów serwerowego podpisu elektronicznego.

3. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej.

4. Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów serwerowej pieczęci elektronicznej.

5. Kwalifikowana usługa konserwacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych

25 września 2017 r., godz. 14:00:00

-