REJESTR DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA - KARTA USŁUGI ZAUFANIA

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:11(jedenasty)04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
2. Rodzaj usługi zaufania: kwalifikowana 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
3.

Firma (nazwa dostawcy):

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

4.

Dane adresowe:

02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
5.

Numer KRS:

0000160395

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-

6 Numer identyfikacji podatkowej dostawcy 5261029614 04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00 -
7.

Nazwa polityki świadczenia usług:

Polityka Certyfikacji dla poświadczania ważności kwalifikowanych certyfikatów 2.0


Polityka Certyfikacji dla kwalifikowanego znakowania czasem 2.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.0


Polityka znakowania czasem i innych kwalifikowanych usług certyfikacyjnych wersja 1.1


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.2


Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania wersja 1.31

17 kwietnia 2019r.,godz. 15:30:00


04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00


23 maja 2012r.,godz. 14:00:00


19 listopada 2014r.,godz. 11:00:00


17 kwietnia 2019r.,godz. 14:30:00


08 grudnia 2021r.,godz. 15:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


 

8.

Rodzaj świadczonych usług:

Kwalifikowany znacznik czasu

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
9.

Data rozpoczęcia świadczenia usług zaufania:

04 kwietnia 2011r.

04 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

-
10. Informacja o wystawionych certyfikatach dostawcy usług zaufania.

CENCERT_1TSA.crt

CENCERT_TSA_2014.cer

CENCERT_TSA_2017.crt

CENCERT_TSA_2_2017.crt

CENCERT_TSA_ECC_2019.crt

CENCERT_TSA_RSA_2019.crt

06 kwietnia 2011r.,godz. 15:30:00

06 marca 2014r., godz. 15:30:00

19 maja 2017r., godz. 12:30:00

06 czerwca 2017r., godz. 16:00:00

06 sierpnia 2019r., godz. 12:30:00

06 sierpnia 2019r., godz. 12:30:00

-

11.

Podmiot dokonujący wpisu:

Narodowy Bank Polski

07 października 2016 r.,

-