Zestawienie algorytmów w ramach krajowej infrastruktury zaufania.

Certyfikat Algorytm podpisu Algorytm funkcji skrótu Maksymalny okres ważności
Narodowe Centrum Certyfikacji RSA 4096 bitów SHA512 23 lata
Kwalifikowany dostawca usług zaufania RSA 4096 bitów lub ECDSA 256 bitów lub wyżej SHA 512 11 lat
Kwalifikowany certyfikat użytkownika końcowego RSA 2048 bitów (z wyłączeniem kart, których raporty utrzymaniowe wymagają większej długości kluczy) SHA256 5 lat