Rozszerzenie precyzujÄ…ce obszar zastosowania certyfikatu (extKeyUsage)

| id-ce-extKeyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ce 37}
|
| ExtKeyUsageSyntax ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF KeyPurposeId
| KeyPurposeId ::= OBJECT IDENTIFIER