Narodowe Centrum Certyfikacji

REJESTR KWALIFIKOWANYCH PODMIOTÓW

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI CERTYFIKACYJNE

Narodowy Bank Polski prowadzi rejestr podmiotów kwalifikowanych od dnia 1 października 2005r.

cert.gif Plik: NCCert.crt - zaświadczenie certyfikacyjne Narodowego Centrum Certyfikacji - (nowy root)

Wpisy uszeregowane pod kątem czasu uzyskania wpisu do rejestru - w kolejności od najwcześniejszego

Numer wpisu Nazwa podmiotu Rodzaj świadczonych usług Czas dokonania wpisu
1.

UNIZETO TECHNOLOGIES

Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

31 grudnia 2002 r.,godz. 12:00:00

13 września 2007 r.,godz. 10:00:00

2.

UNIZETO TECHNOLOGIES

Spółka Akcyjna

Znakowanie czasem

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

Walidacja danych

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

Poświadczenie depozytowe

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

24 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00

17 października 2006 r., godz. 12:00:00

17 października 2006 r., godz. 12:00:00

17 października 2006 r.,godz. 12:00:00

5 stycznia 2007 r.,godz. 10:00:00

5 stycznia 2007 r.,godz. 10:00:00

3.

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003 r.,godz. 15:00:00

4.

TP INTERNET

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

14 lutego 2003 r.,godz. 15:30:00

5.

POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka Akcyjna

Znakowanie czasem

14 marca 2003 r.,godz. 15:00:00

6.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Znakowanie czasem

21 marca 2003 r., godz. 13:00:00

13 września 2005 r., godz. 1:16:00

7.

TP INTERNET

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Znakowanie czasem

17 sierpnia 2004 r.,godz. 13:30:00

8.

MOBICERT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

9.

SAFE TECHNOLOGIES

Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

10.

SAFE TECHNOLOGIES

Spółka Akcyjna

Poświadczanie ważności certyfikatów

Znakowanie czasem

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

21 września 2009 r.,godz. 11:30:00

11.

ENIGMA SOI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

12.

ENIGMA SOI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poświadczanie ważności certyfikatów

Znakowanie czasem

04 kwietnia 2011 r., godz. 15:30:00

04 kwietnia 2011 r.,godz. 15:30:00

13.

EUROCERT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

30 grudnia 2013 r., godz. 15:30:00

14.

ASSECO DATA SYSTEMS

Spółka Akcyjna

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

15.

ASSECO DATA SYSTEMS

Spółka Akcyjna

Znakowanie czasem

Weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line

Walidacja danych

Poświadczenie odbioru i przedłożenia

Poświadczenie depozytowe

Poświadczenie rejestrowe i repozytoryjne

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

04 kwietnia 2016 r., godz. 16:00:00

Archiwum | Mapa strony | Kontakt