KARTA REJESTRU KWALIFIKOWANYCH PODMIOTÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI CERTYFIKACYJNE

Lp.Informacja objęta wpisemTreść wpisuCzas dokonania wpisuUwagi
1.Nr wpisu:1 (pierwszy)31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00 -
2.Imię i nazwisko: -31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00nie dotyczy
3.

Firma (nazwa):

UNIZETO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


UNIZETO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

4.

Dane adresowe:

70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 21

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

-
5.

Numer KRS:

0000044207


0000233499

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

6.

Oznaczenie sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców właściwy dla podmiotu:

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

-
7.

Sposób reprezentacji:

1. Prezes Zarządu samodzielnie,

2. pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub

3. jeden Członek Zarządu z prokurentem


1. Prezes Zarządu samodzielnie,

2. pozostali Członkowie Zarządu działają na zasadzie reprezentacji łącznej każdy z drugim Członkiem Zarządu lub Prokurentem

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00
11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00

nieaktualne

8.

Imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot:

1. Andrzej Bendig-Wielowiejski - Prezes Zarządu,

2. Ewa Turzyniecka - Członek Zarządu,

3. Andrzej Rucinski - Członek Zarządu,

4. Marek Witkowski - Prokurent,


1. Andrzej Bendig-Wielowiejski - Prezes Zarządu,

2. Ewa Turzyniecka - Członek Zarządu,

3. Andrzej Ruciński - Członek Zarządu,

4. Marek Witkowski - Prokurent,

5. Robert Musiał - Prokurent,


1. Andrzej Bendig-Wielowiejski - Prezes Zarządu,

2. Ewa Turzyniecka - Członek Zarządu,

3. Andrzej Ruciński - Członek Zarządu,

4. Marek Witkowski - Członek Zarządu,

5. Robert Musiał - Członek Zarządu,


1. Andrzej Bendig-Wielowiejski - Prezes Zarządu,

2. Ewa Turzyniecka - Wiceprezes Zarządu,

3. Andrzej Ruciński - Wiceprezes Zarządu,

4. Marek Witkowski - Wiceprezes Zarządu,


1. Andrzej Wojciech Dopierała - Prezes Zarządu,

2. Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu,

3. Andrzej Marian Ruciński - Wiceprezes Zarządu,

4. Marek Witkowski - Wiceprezes Zarządu,

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:00


20 marca 2007 r., godz. 11:20:00

14 września 2012 r., godz. 12:00:00


12 czerwca 2015 r., godz. 11:00:00

nieaktualne

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

9.

Nazwa polityki certyfikacji:

Polityka Certyfikacji Unizeto CERTUM-CCK


OID:{1.2.616.1.113527.2.4.1.1}


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług Unizeto CERTUM, wersja 2.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.0


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.1


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.2


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.3


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.4


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.5


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.6


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.7


Polityka Certyfikacji Kwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 3.8

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00


9 kwietnia 2003 r., godz. 10:00:00


11 sierpnia 2005 r., godz. 8:55:0022 września 2005 r., godz 10:30:00


2 stycznia 2006 r., godz. 14:30:00


16 października 2006r godz. 8:30:00


5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00


21 maja 2008 r., godz. 12:30:00


21 maja 2008 r., godz. 10:00:00


22 lipca 2008 r., godz. 11:00:00


14 września 2009 r., godz. 12:00:00


01 grudnia 2009 r., godz. 14:30:00


22 kwietnia 2010 r., godz. 10:30:00


23 maja 2012 r., godz. 14:00:00

nieaktualne


nieaktualne


nieaktualnenieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne


nieaktualne

 

nieaktualne

10.

Rodzaj świadczonych usług:

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów

Wydawanie kwalifikowanych certyfikatów atrybutów

31 grudnia 2002 r., godz. 12:00:00

13 września 2007 r., godz. 10:00:00

-
11.

Wskazanie terminu ważnosci wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych:

Od 31 grudnia 2002 r., godz. 12:14:16

do 30 grudnia 2007 r., godz. 12:14:16


Od 21 stycznia 2003 r., godz. 17:16:49

do 30 grudnia 2007 r., godz. 17:16:49


0d 02 stycznia 2006 , godz. 9.29 (UTC)

do 02 stycznia 2011, godz. 23.59 (UTC)


0d 13 września 2007 , godz. 6.48 (UTC)

do 13 września 2012, godz. 23.59 (UTC)


0d 03 stycznia 2009 , godz. 9.09.54

do 15 grudnia 2013, godz. 00.59.59


Od 05 stycznia 2009 , godz. 13.25.03

do 14 grudnia 2013, godz. 00.59.59


Od 20 września 2011, godz. 06.51.47 (UTC)

do 20 września 2016, godz. 23.59.59 (UTC)


Od 04 października 2012, godz. 09.45.29 (UTC)

do 04 października 2017, godz. 23.59.59 (UTC)


Od 07 kwietnia 2014, godz. 07.29.43 (UTC)

do 07 kwietnia 2019, godz. 23.59.59 (UTC)

31 grudnia 2002 r. godz. 13:00:0022 stycznia 2003 r., godz. 9:00:004 stycznia 2006 r., godz. 15:00:0013 września 2007 r., godz. 10:00:0002 stycznia 2009 r., godz. 14:00:0006 stycznia 2009 r., godz. 11:00:0020 września 2011 r., godz. 14:00:0004 października 2012r.,godz.16:30:0008 kwietnia 2014r.,godz.14:00:00

unieważnione

12.

Nazwa zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot zawarł umowę ubezpieczeniową:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

I Inspektorat w Szczecinie

ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin


Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 34, 70-952 Szczecin


Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00
18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00
14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00

nieaktualne
nieaktualne

13.

Okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa:

od 2 stycznia 2003 r. do 1 stycznia 2004 r.


od 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2005 r.


od 2 stycznia 2005 r. do 1 stycznia 2006 r.


od 2 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2007 r.


od 2 stycznia 2007 r. do 1 stycznia 2008 r.


od 2 stycznia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r.


od 2 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2010 r.


od 2 stycznia 2010 r. do 1 stycznia 2011 r.


od 2 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r.


od 2 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r.


od 2 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.


od 2 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r.


od 2 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r.


od 2 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00


27 lutego 2004 r., godz. 13:00:00


18 stycznia 2005 r., godz. 14:30:00


10 lutego 2006 r., godz. 12:00:00


5 stycznia 2007 r., godz. 10:00:00


25 stycznia 2008 r., godz. 14:00:00


15 stycznia 2009 r., godz. 13:00:00


29 stycznia 2010 r., godz. 14:00:00


17 stycznia 2011 r., godz. 12:00:00


07 marca 2012 r., godz. 11:00:00


18 stycznia 2013 r., godz. 12:00:00


14 lutego 2014 r., godz. 15:00:00


03 lutego 2015 r., godz. 12:00:00


03 lutego 2016 r., godz. 15:00:00

-
14.

Suma ubezpieczenia:

250.000 EURO na jedno zdarzenie

i 1.000.000 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00

-
15.

Informacje o warunkach umowy ubezpieczenia:

Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczególnych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot (Dz. U. Nr 128, poz. 1096) oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonymi Uchwałą Nr UZ/204/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. Zarządu PZU SA


Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne (Dz.U.03.229.2282) oraz ogólne warunki odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/385/2005 z dnia 21.07.2005 Zarządu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/464/2005 z dnia 21.09.2005 Zarządu PZU SA

21 stycznia 2003 r., godz. 12:00:00
10 lutego 2006 r., godz. 12:00:00

-
16.

Informacje o zamiarze zaprzestania działalności:

- - -
17.

Informacja o likwidacji podmiotu wraz z datą:

- - -
18.

Informacja o upadłości podmiotu wraz z datą:

- - -
19.

Czas wykreślenia z rejestru:

Wykreślono z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne z dniem 1 kwietnia 2016 r.

05 kwietnia 2016 r., godz. 09:00:00

-

cert.gif Plik: Unizeto_Certum-CCK-CA_1.cer

cert.gif Plik: Unizeto_CERTUM-CCK-CA_2.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QCA.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QACA.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QCA2.crt (unieważnione)

cert.gif Plik: CERTUM_QCA1.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QCA_2011.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QACA_2012.crt (pobierz do weryfikacji)

cert.gif Plik: CERTUM_QCA_2014.crt (pobierz do weryfikacji)