Narodowe Centrum Certyfikacji

Narodowe Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki na mocy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Działając na podstawie art. 23 ust. 5 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w dniu 27 lipca 2005 r., minister właściwy do spraw gospodarki upoważnił Narodowy Bank Polski do wykonywania następujących czynności:

  1. wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  2. publikacja listy wydawanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1
  3. publikacja danych służących do weryfikacji wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1
  4. publikacja listy unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych

oraz powierzył Narodowemu Bankowi Polskiemu prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

SKRÓT KLUCZA PUBLICZNEGO

Skrót danych służących do weryfikacji poświadczeń elektronicznych Narodowego Centrum Certyfikacji:

5934 0CFB 7DE7 4501 6FC9 7096 C24E 06F8 0F81 43F6 - nowy root

Skrót uzyskany w wyniku funkcji skrótu SHA-1, której specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu:

"iso(1) identifiedOrganization(3) olW(14) olWSecSig (3) olWSecAlgorithm(2) 26"

ZAŚWIADCZENIE CERTYFIKACYJNE

Zaświadczenie certyfikacyjne Narodowego Centrum Certyfikacji:

cert.gif Plik: NCCert.crt - zaświadczenie certyfikacyjne Narodowego Centrum Certyfikacji - (nowy root)

Podmioty kwalifikowane

Archiwum | Mapa strony | Kontakt